Dokumentai dėl akcininkų susirinkimo: Pranešimas dėl neeilinio visuotinio OMX Baltic Benchmark Fund susirinkimo VAS balsavimo biuletenis