Gerovės valdymas

Gerovės valdymas yra mūsų profesionalų komandinis darbas, kurie tik veikdami drauge gali pasiūlytų tas paslaugas, kurios efektyviausiai išspręstų Jums rūpimus klausimus.

Kam skirta?

Didelį turtą valdančioms šeimoms
 • Privačios investavimo ir turto valdymo struktūros sukūrimas
 • Paveldėjimo ir turto perdavimo jaunajai kartai planavimas
Investuotojų klubams ir bendraminčių investicijoms
Verslo partneriams
 • Sandorių paslaugos
Privataus kapitalo ir nekilnojamojo turto investicijų vykdymui
 • Turto administravimas

Kodėl rinktis mus?

 • parinksime tinkamiausią teisinę struktūrą patogiam ir efektyviam nuosavų investicijų valdymui;
 • pateiksime ataskaitas, atspindinčias viso investicinio portfelio rezultatą;
 • padėsime apsaugoti nuosavybę nuo politinių ir teisinių rizikų;
 • užtikrinsime turto išsaugojimą paveldėjimo atveju;
 • suplanuosime mokėtinus mokesčius už skirtingose valstybėse esančio turto sandorius;
 • administruosime labdarai ar paramai skirtą turtą pagal Jūsų valią;
 • koordinuosime kompleksinį turto įsigijimo ar perleidimo procesą;
 • atliksime ir koordinuosime įsigyjamo turto išsamų teisinį ir finansinį patikrinimą (due diligence);
 • pateiksime ekonomines prognozes, susijusiąs su atitinkamu turtu;
 • pritrauksime kapitalą sandoriui įvykdyti;
 • vykdysime potencialių pirkėjų ar pardavėjų paiešką.