2018 m. balandžio 13 d. penktadienis

Turto valdymo įmonės „Orion Asset Management“ valdoma investicinė bendrovė „Orion Healthcare & Wellness Fund“ (toliau „Fondas“) išmokėjo investuotojams ketvirtinius dividendus 110 tūkst. eurų, nuo veiklos pradžios jau investuotojams išmokėta 0,5 mln. eurų, kas sudaro daugiau nei  5 proc. metinių dividendų.

Investicinė bendrovė praėjusių metų spalio mėnesį įsigijo pirmąjį objektą „SPA Vilnius Druskininkai“, kurio plotas sudaro 15 235 kv. m. Šiuo metu fondas analizuoja potencialius įsigijimui tinkamus objektus Baltijos jūros regione. Laikomės  Fondo strategijos ir planuojame pilnai suformuoti valdomą portfelį, kurio vertė sieks daugiau kaip 30 mln. Eurų.  Investuoti planuojama tik į jau veikiančius ir investicijų srautą generuojančius objektus, esančius rekreaciniuose bei kurortiniuose regionuose arba didžiuosiuose miestuose.

Veiklą Investicinė bendrovė pradėjo 2016 metų pabaigoje.  Investicinė bendrovė yra skirta informuotiesiems Investuotojams toleruojantiems didesnę, nei ilgalaikė vidutinė, investicijų riziką ir siekiantiems gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į nekilnojamąjį turtą susietą sveikatingumo sektoriumi ir bendrovėmis, kurios valdo sveikatinimo paslaugų centrus ir / ar jiems reikalingą, su jais susijusią infrastruktūrą

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „ORION Healthcare and Wellness Fund“ turi išlaikyti akcijas 5 arba 8 metus (nebent parduotų antrinėje rinkoje), todėl tokia investicijų laikymo trukmė turi būti priimtina investuotojams.

***

Trumpai apie „Orion Asset Management“

„Orion Asset Management“ yra viena didžiausią patirtį turinčių turto valdymo įmonių Lietuvoje, valdanti nišinius fondus, išsiskiriančius savo investavimo strategija. Lietuvos rinkoje savo veiklą pradėjusi 2000 metais, Bendrovė šiuo metu valdo 17 investicinių fondų ir individualius portfelius, o valdomas turtas siekia daugiau kaip 80 mln. eurų.

Daugiau informacijos:

Ramūnas Baranauskas, UAB „Orion Asset Management“ generalinis direktorius

Tel. 8 655 58866, el. paštas rb@orion.lt