Turto valdymo įmonės „Orion Asset Management“ valdoma investicinė bendrovė „Orion Healthcare & Wellness Fund“ per trečiąjį veiklos ketvirtį išmokėjo investuotojams 101 tūkst. eurų.  Nuo veiklos pradžios jau investuotojams išmokėta 313 tūkst. eurų, kas sudaro daugiau nei  5 proc. metinių dividendų.

“Džiaugiamės sėkminga Orion Healthcare & Wellness Fund“  strategija ir tradiciškai kiekvieną ketvirtį paskirstome investicinės bendrovės laisvas lėšas investuotojams“ – sako įmonės vadovas Ramūnas Baranauskas.

Investicinė bendrovė praėjusių metų spalio mėnesį įsigijo pirmąjį objektą „SPA Vilnius Druskininkai“, kurio plotas sudaro 15 235 kv. m. jame yra 167 kambariai ir 10 konferencijų salių.

Per pirmus dvejus Investicinės bendrovės veiklos metus, planuojame pilnai suformuoti valdomą portfelį, kurio vertė sudarys daugiau kaip 30 mln. eurų. Siekiame, kad skolinimosi limitas būtų ne didesnis kaip 50 proc. nuo valdomo turto vertės ir investuotojams laikotarpio pabaigoje metinė grąža siektų 10-12 procentų.  Investuoti planuojama tik į jau veikiančius ir investicijų srautą generuojančius objektus, esančius rekreaciniuose bei kurortiniuose regionuose arba didžiuosiuose miestuose.

Veiklą Investicinė bendrovė pradėjo 2016 metų spalio mėnesį.  Ji yra skirta informuotiesiems Investuotojams, toleruojantiems didesnę nei ilgalaikė vidutinė, investicijų riziką ir siekiantiems gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į nekilnojamąjį turtą, susietą su sveikatingumo sektoriumi ir bendrovėmis, kurios valdo sveikatinimo paslaugų centrus ir / ar jiems reikalingą, su jais susijusią infrastruktūrą.

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „ORION Healthcare and Wellness Fund“ turi išlaikyti akcijas 5 arba 8 metus (nebent parduotų antrinėje rinkoje), todėl tokia investicijų laikymo trukmė turi būti priimtina investuotojams.