Akcijos

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Zpr Global Equity Fund – A 2469.53 USD -2.26% 8.78% 8.79% 20.87% 0.92% -15.16% 146.08% 2004 2020-11-27
Zpr Global Equity Fund – A 2075.23 EUR -8.10% 8.03% 7.78% 11.47% -6.54% -15.33% 150.54% 2004 2020-11-27
OMX Baltic Benchmark Fund 10.86 EUR 1.28% 10.27% 8.67% 11.07% 1.65% -1.09% 293.73% 2001 2020-11-30

Alternatyvios investicijos

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Algorithmic Trading Portfolio subfondas M – A 141.52 USD -4.72% -1.84% 2.75% 1.95% -2.62% 0.16% 41.52% 2013 2020-10-30
Algorithmic Trading Portfolio subfondas M – B 141.52 EUR -4.72% -1.84% 2.75% 1.95% -2.62% 0.16% 2013 2020-10-30
Orion Private Equity Fund I – A
Orion Private Equity Fund I – B
Orion Private Debt Fund I – A
Orion Private Debt Fund I – B

Mišrus turtas

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Multi Asset Selection Fund – A 160.78 EUR -4.12% -3.35% -2.21% 2.97% 2.21% -9.63% 60.78% 2015 2020-10-30
Multi Asset Selection Fund – B 145.68 EUR -5.70% -3.51% -2.70% 1.94% 0.21% -15.32% 2015 2020-10-30
Orion Absolute Return Fund 139.88 EUR -1.76% -1.96% -2.51% -3.17% -0.08% 15.58% 40.07% 2012 2020-10-30

Nekilnojamas turtas

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Diversified RE Fund
Orion London Property Fund – A
Orion London Property Fund – B
Orion Healthcare & Wellness Fund – A
Orion Healthcare & Wellness Fund – B
Orion High Yield Property Fund
Orion Agroland Value Fund I – A
Orion Agroland Value Fund I – A
Orion RE Income Fund I – A
Orion RE Income Fund I – B
Orion Infrastructure Fund

Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.