Alternatyvios investicijos

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Orion Private Debt Fund I
Orion Private Equity Fund I
Orion Baltic High Yield SME Fund
Axia Capital – B 669.01 EUR 9.52% 6.81% 19.86% 21.66% 141.67% 569.01% 2015 2018-09-28
Algorithmic Trading Portfolio subfondas M – A 130.37 USD -9.67% 0.33% -1.27% -1.61% -8.47% 9.87% 30.37% 2013 2018-11-30
Algorithmic Trading Portfolio subfondas M – B 130.37 EUR -9.67% 0.33% -1.27% -1.61% -8.47% 9.42% 2013 2018-11-30
Algorithmic Trading Portfolio subfondas H – A 0.00 USD 2013 2018-11-30
Algorithmic Trading Portfolio subfondas H – B 94.90 EUR -5.10% 0.31% -0.82% -3.08% 2013 2018-11-30
Orion Alternative Energy Fund
Orion Fund of Hedge Funds 100.70 EUR -2.70% -3.13% -1.70% -2.41% -2.59% 0.70% 2016 2018-10-31

Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.