Nekilnojamas turtas

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Orion Agroland Value Fund I 170.03 EUR -1.41% -0.46% 0.86% -0.31% 66.75% 83.31% 70.03% 2012 2017-10-31
Orion London Property Fund – A 108.73 GBP 3.07% 0.27% 0.81% 1.76% 3.77% 8.73% 2015 2017-10-31
Orion London Property Fund – B 107.67 GBP 2.49% 0.22% 0.70% 1.52% 3.10% 2015 2017-10-31
Orion High Yield Property Fund 118.00 EUR 6.27% 0.62% 1.87% 3.80% 7.39% 18.00% 2015 2017-10-31
Diversified RE Fund 100.66 EUR 0.86% 0.09% 0.27% 0.55% 0.48% 0.58% 2016 2017-10-31
Orion Healthcare & Wellness Fund 1.09 EUR 7.44% -0.06% 7.27% 7.46% 9.03% 9.03% 2016 2017-10-31

Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.