FAQ

What is a collective investment scheme?

Collective investment scheme (hereinafter - "CIS") is an investment fund or investment company whose main purpose is to raise investor funds through the distribution of investment units or shares and by dividing investment risk collectively to invest in accordance with the strategy.

What is CIS investment unit?

The Fund’s investment units are transferable securities that prove the right of each Fund's co-owner (Investor) to the assets forming part of the Fund.

Who can manage CIS?

Licensed investment management companies that have received a license to manage investment funds and / or investment companies in accordance with the Law on Collective Investment Schemes of the Republic of Lithuania, the Law on Collective Investment Schemes for Informed Investors of the Republic of Lithuania, and the Law on Collective Investment Schemes for Professional Investors of the Republic of Lithuania, if such a right is provided for in the operating license of a management company.

What are the advantages of CIS?

 • Professional management - professional investment managers conduct investment analysis, monitor world markets and conduct other investment management activities;
 • Risk minimization - due to the size of the attracted capital of the CIS, the CIS can better diversify its investment portfolio than an individual investor could do;
 • Reduction of costs - the size of the capital attracted by the CIS can lead to economies of scale, in addition, part of the costs is independent of the size of the asset invested or the number of transactions carried out, therefore, in the case of the CIS, they are distributed amongst all investors proportionally and the final cost burden for an individual investor may decrease;
 • Investor protection - in cases where the CIS is a licensed financial market participant, it is subject to a wide range of requirements aimed at ensuring the protection of investors' interests in the investment process (for example, the transfer of assets to a depositary which will control the investment of CIS, disclose information to investors in certain standardized forms , conduct independent valuation of assets, diversification requirements, restrictions on investments in certain classes of assets, limitation of financial leverage, capital adequacy requirements, reporting to the supervisory authority, etc.);

What are the main rights of investors in acquiring CISs?

Depending on the concept established in the specific investment fund formation documents, the following rights are distinguished:
 • An investor has the right to receive part of the Fund's available funds (income), if such right is provided in accordance with the procedures specified in the formation of the Fund;
 • The Investor is entitled to receive part of the Fund's assets, which are paid upon cancellation of the Fund, in accordance with the procedure specified in the specific Fund formation documents;
 • An investor is entitled to receive the Fund's prospectus and rules (and their updated versions), copies and annual and half-yearly financial statements;
 • Upon receipt of the investment management's consent, the investor has the right to transfer the available investment units of the respective Fund to third parties by concluding a simple written agreement regarding the transfer of investment units belonging to the investor. For clarity it should be noted that approval of the investment management company is provided in all cases where such a third person meets the criteria applicable to informed investors and the amount it acquires corresponds to the minimum amount invested in the Fund;
 • Depending on the procedures specified in the specific formation of the Fund, the investor has voting rights (including, but not limited to, forming investment committee, the selling of the assets of the Fund in the event of cancellation, the extension of duration of the Fund, etc.).

Kuo skiriasi neprofesionalus / profesionalus / informuotasis investuotojas?

Neprofesionalūs / Mažmeniniai investuotojai (angl. Retail investors) Neprofesionalūs investuotojai, kitaip vadinami mažmeniniai investuotojai, yra investuotojai kurie dėl savo charakteristikos nėra priskiriami prie profesionalių investuotojų. Profesionalūs investuotojai (angl. Professional investors) Profesionalus klientas – klientas, turintis patirties, žinių ir įgūdžių, leidžiančių jam pačiam priimti investavimo sprendimus ir tinkamai įvertinti kylančią riziką. Informuotieji investuotojai (angl. Informed investors) Informuotojų investuotojų koncepcija apibrėžta Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (toliau – IISKISĮ), kuriame įtvirtinti bendrieji bei specialieji kriterijai, kuriuos investuotojas turi atitikti, norėdamas investuoti į informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus. Pagal IISKISĮ informuotaisiais investuotojais laikomi: • Profesionaliųjų investuotojų statusą pagal LR finansinių priemonių rinkų įstatymą turintys investuotojai; • Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie investicijų valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą, ir investuoja/įsipareigoja investuoti į fondą ne mažiau kaip 125 000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; • Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie (1) Valdymo įmonei yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir (2) investuoja/įsipareigoja investuoti į fondą ne mažiau kaip 125 000 EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; arba IISKISĮ numatyta finansų rinkose veikianti licencijuota įmonė yra įvertinusi Investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į fondą. • Profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie raštu patvirtinę savo kaip informuotojo investuotojo statusą bei investuoja ne mažiau kaip 125 000 EUR.

Kas yra investicinio fondo grynųjų aktyvų vertė (GAV) bei kokia metodika apskaičiuojamas GAV?

Grynoji aktyvų vertė (GAV) yra fondo turto rinkos vertė atėmus fondo įsipareigojimus. Norint apskaičiuoti vieneto grynąją vertę, fondo grynoji vertė yra padalinama iš fondo vienetų, esančių apyvartoje, skaičiaus. Pvz. jei investicinio portfelio vertė yra 101 mln. eurų, o fondo įsipareigojimai sudaro 1 mln. eurų, tai fondo grynoji vertė bus 100 mln. eurų (100-1). Jei apyvartoje yra pusė milijono fondo vienetų, tuomet vieno vieneto grynoji vertė bus 200 eurų (100 / 0,5 = 200).

Kas yra investicijų diversifikacija?

Diversifikacija (diversifikavimas) – tai investavimo technika (gali būti investavimo strategijos dalis), kuri naudojama siekiant sumažinti investicijų portfelio riziką įtraukiant į jį didesnį kiekį skirtingų investicijų.

Kaip tapti UAB Orion Asset Management klientu?

Atvykti į UAB “Orion Asset Management” (toliau – „OAM“) biurą darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. bei pasirašyti konkretaus investicinio fondo vienetų / investicinės bendrovės akcijų įsigijimo sutartį. OAM buveinių adresai: A. Tumėno g. 4, 7-ąjame aukšte, B korpuse, Vilniuje. Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune (Žalgirio arena).

Kaip įsigyti KIS vienetus?

Fondo investicinius vienetus galima įsigyti tiesiogiai kreipiantis į OAM.Investicinių vienetų pirkimo / pardavimo būdai:
 • Fondo vienetų pirkimas / pardavimas internetu: prisijungimas I SIGN;
 • Fondo vienetų pirkimas / pardavimas OAM biure darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.;
 • Fondo vienetų pirkimas / pardavimas atsiunčiant arba pristatant tiesiogiai į OAM biurą pasirašytus fondo pirkimo dokumentus.
Fondo pirkimo / pardavimo dokumentai: (paskirstyti pagal fondus)
 • Paraiška pirkti / parduoti fondo vienetus;
 • LB informuotojo investuotojo anketa
 • Įgaliojimas*
*sutuoktinio įgaliojimas, jei turtas bendra jungtinė nuosavybė.

Kur saugomi fondų vienetai?

Vienetai saugomi pas turto saugotoją arba depozitoriumą – AB Swedbank, AB SEB bankas.

Kas yra turto saugotojas bei depozitoriumas?

Depozitoriumas gali būti tik bankas, turintis teisę LR teikti investicines paslaugas ir turintis registruotą buveinę ar padalinį arba įsteigtas LR.Turto saugotojas gali būti tik komercinis bankas turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje ir turintis registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.Skirtingai nuo depozitoriumo – turto saugotojas atlieka tik KIS vienetų / akcijų saugojimo funkciją, neatlieka griežtos kontrolės bei neturi pareigos nuolatos stebėti ar investicijų valdymo įmonės valdomas KIS atitinka KIS steigimo dokumentuose apibrėžtas veikimo nuostatas bei kt. aukščiau išvardintų pareigų.

Kokie KIS vienetų / įsigijimo mokesčiai ?

KIS`ų vienetų įsigijimo mokesčiai yra skirtingi, detaliau apibrėžiami kiekvieno KIS`o formavimo dokumentuose ir / ar prospekte. Taip pat su įsigijimo mokesčių politika galima detaliau susipažinti OAM internetiniame puslapyje www.am.orion.lt pasirinkus konkretų KIS`ą, skiltį „Detali informacija“

Kur rasti informaciją apie KIS rezultatus?

Informaciją apie KIS`ų rezultatus prieinama OAM internetiniame puslapyje www.am.orion.lt pasirinkus konkretų KIS`ą, skiltyje „Fondų valdymas“.